POLSKO – poslední informace před odjezdem

Studenti, kteří jedou, odevzdají do 3.10. Š. Markové informace, zda budou přespávat ve škole nebo zda přijdou na místo odjezdu a kde budou vystupovat při zpáteční cestě.

Možnosti srazu před odjezdem: vyplňte v návratce s informacemi, které předáte nejpozději do  2.10. Š. Markové

A)    NOCLEH VE ŠKOLE – příchod do školy 4.10.  mezi 20, 00 – 22, 00 (potom školu zavřeme a přístup do školy nebude možný)

Vezměte si spacák a karimatku, ve škole si lehnete cca do 2,00

B) SRAZ NA ZASTÁVCE- Čakovický zámek 5. 10.  ve 02, 20   nutná dochvilnost, autobus zde nemůže čekat

 

V autobusu budeme vybírat 80 PLN na vstupy – doneste přesnou částku

–  a  pojedeme cca 6 – 7 hodin, klidně se oblečte pohodlně, aby se vám lépe pospávalo

– 5. 10. dopoledne prohlídka Krakova s průvodcem, v 15,40 solné doly Vělička prohlídka cca 2 hodiny a odjezd na večeři a ubytování

– 6. 10. ráno snídaně a následuje druhá prohlídka Krakova a po obědě přejezd do Osvětimi

– po prohlídce Osvětimi přejezd do ČR – návrat do Prahy 23, 30 pokud nedojde ke zdržení

 

ZASTÁVKY AUTOBUSU NA ZPÁTEČNÍ CESTĚ:

A)    metro Černý Most

B)    metro Letňany

C)    zastávka autobusu Čakovický zámek

NEZAPOMEŇTE:   na OP a na kartičku zdravotní pojišťovny, na léky osobní potřeby a i proti bolesti

VŠICHNI BUDETE MÍT AKTIVOVANÝ ROAMING

 

OBLEČTE SE TEPLEJI – počítejte s chladnějším počasím i třeba deštěm.

DOPORUČUJI: cca 100 PLN na osobní potřebu – pokud si nechcete nic kupovat.

 

Pokud vás ještě něco napadne, klidně se přijďte zeptat.

Š. Marková

 

 

————————————-návratka do 3.10. 2017 ———————————————–

 

Příjmení jméno: ……………………………………………………, třída: ………

 

Kontakt na zák. zástupce: …………………………………………

                                                ..……………………………………….

PROSÍM ZAŠKRTNĚTE MOŽNOSTI

Moje dítě se může pohybovat v centru  Krakova

A) ve skupince minimálně 4 spolužáků max. 2, 5 hodiny

B)  nechceme, aby moje dítě dostalo rozchod

 

A)    přijde 4. 10. večer mezi 20, 00 – 22,00 do školy

B)     přivedeme dítě na zastávku autobusu 5. 10. ve  02,20

 

Při návratu dítě vystoupí na

A)    Metru Černý Most                                               odejde     a) samo     d) v doprovodu ………………………

B)    Metro Letňany                                                      odejde     a) samo     d) v doprovodu ………………………

C)    zastávka autobusu Čakovický zámek               odejde     a) samo     d) v doprovodu………………………

 

 

V …………….. dne ……………..                       podpis zák. zástupce