Školská rada

Složení školské rady Gymnázia Čakovice po volbách 9. 9. 2015:

 • zástupci zřizovatele:
  • Ing. Jiří Vintiška, místostarosta MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
  • Petr Nekvinda, zástupce MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
 • zástupci školy:
  • PhDr. Jana Starečková, zástupkyně ředitelky školy
  • Mgr. Dana Poláková
 • zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Soňa Tomková – zákonný zástupce studenta 3. ročníku
  • Daniel Marcol – student 5. ročníku Gymnázia Čakovice

Doplňovací volby do školské rady se konaly 9. 9. 2015 v budově gymnázia a proběhly podle platných pravidel.

 

PhDr. Daniela Hochmanová

ředitelka školy

 

V Praze – Čakovicích, dne 9. 9. 2015