2.kolo přijímacího řízení ke dni 21.5.2018

Dnes byli přijati uchazeči s těmito čísly:201842068, 201842066, 201842083, 201842071, 201842087.Zákonní zástupci uchazečů byli informováni telefonicky.