2.kolo přijímacího řízení ke dni 22.5. 2018

K dnešnímu dni byli přijati uchazeči s čísly: 201842039, 201842081, 201842084.

Zákonní zástupci byli vyrozuměni telefonicky.

Kapacita třídy 4letého studia je naplněna, další uchazeči již přijati nebudou.

Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou do konce tohoto týdne.