• gymnázium na okraji Prahy s rodinnou atmosférou
  • Jsme fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  • Většina absolventů našeho gymnázia úspěšně složila přijímací zkoušky na VŠ.
  • Pořádáme exkurze do zahraničí, lyžařské a cyklistické kurzy.

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, hledá od září 2018 vyučující/ho němčiny na 15 hodin týdně – výuka v dopoledních hodinách. Místo je vhodné pro absolventy germanistiky v učitelském studiu, popř. studenty vyšších ročníků germanistiky, matky na rodičovské dovolené.Přečíst více…

130 300 Kč je částka, kterou naši studenti vyběhali letošní rok na charitativním běhu pro CENTRUM PARAPLE.
Moc děkuji všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Pomáhá každá koruna. Fotografie najdete v příspěvku.Přečíst více…

Vážení rodiče našich budoucích žáků,   připomínáme Vám, že ve středu 20. června od 17 hodin se koná Vaše první schůzka s třídními učiteli. Dozvíte se mnoho důležitých věcí o nástupu Vašich dětí do naší školy. Nezapomeňte přijít!!!!Přečíst více…

Ve středu 30. května 2018 od 14 hodin proběhla na Čakovickém zámku slavnostní akce. Za MČ Čakovice se jí zúčastnili Ing. Alexander Lochman, starosta Čakovic, a Ing. Jiří Vintiška, místostarosta Čakovic.
Úspěšným maturantům Gymnázia Čakovice byla předána maturitní vysvědčení.Přečíst více…

K dnešnímu dni byli přijati uchazeči s čísly: 201842039, 201842081, 201842084. Zákonní zástupci byli vyrozuměni telefonicky. Kapacita třídy 4letého studia je naplněna, další uchazeči již přijati nebudou. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou do konce tohoto týdne.Přečíst více…

V 2.kole byli přijati uchazeči s těmito čísly jednacími: 20184280, 20184276,20184264, 2018257,20184261,20184277. Všichni přijatí byli informováni telefonicky. Zápisové lístky očekáváme do pátku 18.5. 2018. Od pondělí 21.5. postoupíme místa těch, kteří zápisový lístek neodevzdají, dalším zájemcům.Přečíst více…

Vážení zákonní zástupci! Požadujete-li, aby Vám byl vydán zápisový lístek Vašeho dítěte, musíte přijít Vy sami. Zápisový lístek je důležitý dokument, který nemůžeme vydat nezletilému dítěti či sousedovi. Musíte jej před námi podepsat, pak teprve bude orazítkován. S sebou je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na jinou školu. Zápisový lístek bude vydán jen tomu zákonnému zástupci, který je uveden na přihlášce uchazeče.Přečíst více…