• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vážení studenti, vážení rodiče, v souvislosti s uvolněním opatření vlády a ministerstva zdravotnictví od 8. června 2020 jsme připravili plán konzultací pro studenty nižších ročníků našeho gymnázia. Vzhledem k tomu, že od 1. června pořádáme jak didaktické testy maturit, tak přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia a následně ústní maturity – to vše při splnění všech hygienických opatření – zvládneme pouze krátké konzultační a třídnické hodiny. Plánujeme je na středu až pátek 10.–12. června 2020 v dopoledních hodinách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny podle druhého cizího jazyka (NJ/ŠJ), časový rozpis vám jde e-mailem. Vedle konzultací si každý žák vyklidí svouPřečíst více…

Dnes byly uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, emailem odeslány pozvánky ke  zkouškám. V následujících dnech budou tyto pozvánky odeslány i poštou spolu s dalšími informacemi k průběhu zkoušek. Uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na druhé škole, bude zaslán dopis s evidenčním číslem přihlášky. Pod tímto číslem budou uchazeči uvedeni na seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů o studium.Přečíst více…

Liga proti rakovině Praha je tu letos již 30 let. A právě díky vaší pomoci se může věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Kvůli současné krizové situaci je bohužel posunuta tradiční sbírka Český den proti rakovině až na 30. září 2020. V měsíci květnu se bude konat online veřejná sbírka Květinový květen. K výročí 30 let od založení LPR je pro vás na Facebooku Ligy ohlédnutí za uplynulými ročníky a čekají vás i další zajímavosti. Společně projdeme minulé dekády a o své vzpomínky se podělí i členové vedení LPR. Ligu proti rakovině můžete v rámci Květinového května podpořit zakoupením e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS KVETPřečíst více…

Vzhledem k úternímu prohlášení vlády je velmi pravděpodobné, že distanční výuka potrvá na středních školách až do 30. 6. 2020. Vzhledem k této nové situaci jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu stupni distanční výuky, a tím je on-line vyučování. Výuka bude probíhat během dopoledních hodin, vždy od 9:00 do 11:00, případně do 12:00, pokud začne později. Vyučovat se budou hlavní předměty, semináře, konverzace a individuální konzultace budou poté probíhat v odpoledních hodinách po domluvě s vyučujícím. Nadále bude probíhat výuka i prostřednictvím google classroom, protože z každého předmětu budeme během týdne realizovat pouze jednu on-line hodinu. Tento nový model výuky bude od středy 22. 4.Přečíst více…

Na webu byly aktualizovány informace o přijímacím řízení po přijetí zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. V úterý zašleme informační email zákonným zástupcům uchazečů, pokud žádný email nedostanete, podívejte se prosím do spamu a případně kontaktujte kancelář školy (telefonicky v pondělí a ve středu 8.00 – 12.00 nebo na email jaromira.plzakova@gymcak.cz).Přečíst více…

Vážení / milí rodiče, jak jistě víte od svých dětí, přešli jsme v souvislosti s opatřeními vlády na distanční výuku. V praxi to znamená, že zadáváme práci studentům s využitím prostředí Google Classroom, setkáváme se s nimi přes Google Meet a hodnotíme spíše jejich přístup, pečlivost a aktivitu než konkrétní získané znalosti a dovednosti. První zkušenosti ukazují, že studenti si v elektronickém prostředí rychle zvykli a jsou pilní a aktivní! ☺ Na duben jsme měli naplánované třídní schůzky, které v prezenční podobě z pochopitelných důvodů pořádat nebudeme. Chceme vám nicméně nabídnout jejich on-line formu. Abyste mohli vyjádřit svůj případný zájem, připravili jsme krátký dotazník, kdePřečíst více…