• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vážení / milí rodiče, jak jistě víte od svých dětí, přešli jsme v souvislosti s opatřeními vlády na distanční výuku. V praxi to znamená, že zadáváme práci studentům s využitím prostředí Google Classroom, setkáváme se s nimi přes Google Meet a hodnotíme spíše jejich přístup, pečlivost a aktivitu než konkrétní získané znalosti a dovednosti. První zkušenosti ukazují, že studenti si v elektronickém prostředí rychle zvykli a jsou pilní a aktivní! ☺ Na duben jsme měli naplánované třídní schůzky, které v prezenční podobě z pochopitelných důvodů pořádat nebudeme. Chceme vám nicméně nabídnout jejich on-line formu. Abyste mohli vyjádřit svůj případný zájem, připravili jsme krátký dotazník, kdePřečíst více…

Milí žáci, vážení rodiče, dnes jsme se i my učitelé učili, samozřejmě v mezích karanténních opatření, a od této chvíle přesouváme výuku do Google Clasroom. Pracujeme i na možnostech  online konzultací, případně online výuky v prostředí Google Meet. Podrobnější informace zašlou třídní učitelé žákům emailem. Vedení školyPřečíst více…

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR přistoupila naše škola na zavedení tzv. distanční výuky. Jejím principem je vzdělávání bez přítomnosti žáků na škole s využitím sdílených Google dokumentů a Google Classroom. Celou tuto situaci vnímáme jako příležitost pro naše žáky vyzkoušet si převzetí zodpovědnosti za své vzdělávání, samozřejmě s podporou svých učitelů. V průběhu dnešního dne budou všem žákům zaslány e-maily s podrobnými informacemi. Vyzýváme žáky, aby si průběžně kontrolovali své školní e-maily a důsledně je používali při komunikaci se školou. Rodiče a zákonné zástupce žáků prosíme, aby nás prostřednictvím třídních učitelů informovali o případných problémech s tímto způsobem výuky. Vedení školy ♥Přečíst více…

Vážení přátelé, vzhledem k mimořádnému opatření vlády prozatím odkládáme páteční přijímačky nanečisto.  V tuto chvíli nemáme informace o tom, jak dlouho budou školy uzavřené, počítáme však s náhradním termínem, jakmile se situace vyjasní. O náhradním termínu, případně jiném řešení, vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!Přečíst více…

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od 11. 3. 2020 je škola do odvolání uzavřena, uzavřena je i školní jídelna ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky.Přečíst více…

Vzhledem ke končícím prázdninám a možným obavám z výskytu koronaviru oznamuji, že neplánuji žádná omezení výuky. Žádám zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, kteří se vrací z rizikových oblastí, aby postupovali podle aktuálních informací na stránkách Ministerstva školství ČR. V případě vážného důvodu k absenci od 2. 3. do 13. 3. kontaktujte prosím vedení školy. Tato absence nebude poté zahrnuta do podmínky hodnocení v klasifikačním období.Přečíst více…

V sobotu 15. února proběhlo první kolo přijímaček nanečisto. V příspěvku najdete výsledky zájemců o šestileté i čtyřleté studium seřazené jak podle kódů, které dostali uchazeči přiděleny, tak podle výsledků. Vzorově vyplněné záznamové archy jsou v příspěvku ke stažení.Přečíst více…

Ve středu 12. února dopoledne očekáváme návštěvu kolegů pedagogů z Belgie. Společně budeme sdílet zkušenosti s využitím moderních technologií ve výuce. V této souvislosti očekávejte menší změny rozvrhu.Přečíst více…