• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. 5. 2021 v odpoledních hodinách. Předběžné pořadí uchazečů podle výsledků obdržených z CERMATu najdete na níže uvedených odkazech: předběžné pořadí uchazečů o 4leté studium předběžné pořadí uchazečů o 6leté studiumPřečíst více…

Od 24. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka na všech středních školách. Jelikož v pondělí začínají také maturitní didaktické testy a žáci se musí před výukou otestovat, byli jsme nuceni z kapacitních důvodů přistoupit k následujícím krokům:Přečíst více…