• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vážení rodiče, milí žáci, HSHMP vydala Nařízení č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020, které s účinností ode dne 5. října 2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole s výjimkou povinné školní docházky.  Žáci tříd vyššího stupně gymnázia se budou od 5. 10. 2020 vzdělávat distančně. Budou mít povinné online hodiny v omezeném rozsahu, jejich rozvrh je k dispozici v Bakalářích (modul suplování + třídní kniha). Další výuka bude probíhat prostřednictvím samostudia, úkolů a konzultací v prostředí Google Classroom. Podrobnější informace poskytne žákům třídní učitel. Všichni doufáme, že distanční výuka jePřečíst více…

Dne 16. 9. 2020 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků. Po sečtení všech platných hlasů byli do školské rady zvoleni Ing. Karel Pecl a Mgr. Soňa Tomková.Přečíst více…

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik a zpěv).Přečíst více…

Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. 9. 2020 od 17:30 hodin. Na třídních schůzkách budou třídní učitelé vybírat členský příspěvek SRPG ve výši 700 Kč. Od 16:45 se schází výbor SRPG. Volby do školské rady probíhají taktéž ve středu 16. 9. 2020 od 15 do 18 hodin v učebně 003 (naproti vrátnici). Těšíme se na Vaši návštěvu.Přečíst více…

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Praze stanovuji povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy. V Praze 31. srpna 2020. Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy  Přečíst více…

Vážení rodiče, milí žáci, rekonstrukce topení ve škole se zdárně chýlí ke konci, ze strany ministerstva zdravotnictví nejsou žádná opatření zamezující školní docházce, a tak se těšíme na 1. 9., až se v 7.55 uvidíme. Rádi bychom vás všechny ujistili, že škola podnikla nezbytná hygienická opatření dle manuálu MŠMT. V každé třídě bude k dispozici dezinfekce a úklid bude prováděn se zvýšenými hygienickými standardy. Pravidla k ochraně zdraví jsme doplnili do školního řádu, s nimi vás ve škole seznámíme. Školní řád bude k dispozici i na webových stránkách. Nejdůležitějším pravidlem pro nadcházející období je ohleduplnost k ostatním, která zahrnuje zejména to, že v případě jakéhokolivPřečíst více…

Rádi bychom vás informovali, že končí funkční období zástupcům rodičů ve školské radě. V září na prvních třídních schůzkách se budou konat volby. Více informací se dozvíte prostřednictvím třídních učitelů. Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin.Přečíst více…