Vážení rodiče, milí žáci,

HSHMP vydala Nařízení č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020, které s účinností ode dne 5. října 2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole s výjimkou povinné školní docházky. 

Žáci tříd vyššího stupně gymnázia se budou od 5. 10. 2020 vzdělávat distančně. Budou mít povinné online hodiny v omezeném rozsahu, jejich rozvrh je k dispozici v Bakalářích (modul suplování + třídní kniha). Další výuka bude probíhat prostřednictvím samostudia, úkolů a konzultací v prostředí Google Classroom. Podrobnější informace poskytne žákům třídní učitel.

Všichni doufáme, že distanční výuka je jen dočasná a že se brzy opět sejdeme prezenčně ve třídách našeho gymnázia.

Vedení gymnázia