V návaznosti na vyhlášku MŠMT o hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 si Vás dovoluji informovat o tom, jak konkrétně bude probíhat hodnocení na našem gymnáziu.

  1. Základem hodnocení budou podle vyhlášky podklady získané za období, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (tj. v tomto okamžiku od 1. 2. do 11. 3. 2020). V případě nedostatku podkladů za toto období bude přihlédnuto ke klasifikaci na vysvědčení za předchozí pololetí.
  2. K tomuto základu přidáme známky za období distanční výuky, ale pouze v případě, že nám potvrdíte, že Váš syn či Vaše dcera měl/a pro takové vzdělávání podmínky. Známky, které žáci za toho období získávají, hodnotí především jejich přístup ke studiu, úsilí a píli, s nimiž samostatně studují a plní úkoly. Tyto známky budou do celkového výsledku započteny s nižší vahou, tu vidíte Vy i žáci průběžně
    v informačním systému Bakaláři.
    V případě, že nám oznámíte, že Váš syn / Vaše dcera pro tento typ vzdělávání podmínky neměl/a, známky z distanční výuky se nezapočítají a hodnocení proběhne pouze podle bodu 1.
  3. V případě, že by výsledkem hodnocení žáka maturitního ročníku byl stupeň “5 – nedostatečný” nebo byl žák “nehodnocen”, použije se v daném předmětu hodnocení “prospěl”.

 

Ze zkušeností uplynulých týdnů víme, že většina studentů studuje i ve ztížených podmínkách pilně a díky nastavení distanční výuky se ve výsledných známkách na vysvědčení mohou pozitivně projevit nejen nově získané znalosti, ale i další schopnosti a dovednosti, které si díky tomuto způsobu výuky děti osvojily. Na druhou stranu víme, že to neplatí ve všech případech, v tom případě nijak neváhejte toto oznámit a hodnocení za distanční výuku se anuluje a do výsledné známky nezapočítá.

Byli bychom rádi, kdybychom s našimi žáky zůstali i nadále v kontaktu a mohli je vyučovat alespoň touto formou. Věříme, že i v květnu a červnu žáci využijí možnosti ke zlepšení svých výsledků, příležitostí bude jistě dostatek.

Mgr. Iva Nosková
ředitelka Gymnázia Čakovice