Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR přistoupila naše škola na zavedení tzv. distanční výuky. Jejím principem je vzdělávání bez přítomnosti žáků na škole s využitím sdílených Google dokumentů a Google Classroom.

Celou tuto situaci vnímáme jako příležitost pro naše žáky vyzkoušet si převzetí zodpovědnosti za své vzdělávání, samozřejmě s podporou svých učitelů.

V průběhu dnešního dne budou všem žákům zaslány e-maily s podrobnými informacemi. Vyzýváme žáky, aby si průběžně kontrolovali své školní e-maily a důsledně je používali při komunikaci se školou. Rodiče a zákonné zástupce žáků prosíme, aby nás prostřednictvím třídních učitelů informovali o případných problémech s tímto způsobem výuky.

Vedení školy ♥