V příspěvku je k dispozici seznam projektů k zápisu. Zápis bude probíhat 4. a 5. 3. 2019, kritériem pro zápis do projektu je v případě vyššího zájmu prospěch v 1. pololetí. Podrobnější informace o projektech jsou vyvěšeny na nástěnce v 1. patře.