Dne 1. 8. 2018 byla jmenována nová paní ředitelka, Mgr. Iva Nosková