Tým studentů Gymčaku se letos spolu s týmem žáků ZŠ Dr. E. Beneše – díky podpoře ÚMČ Praha-Čakovice – zapojí do projektu „Příběhy našich sousedů“, který zaštiťuje nezisková organizace Post Bellum, z.ú. V rámci projektu navštíví místní pamětníky, s nimiž povedou rozhovor, který následně zpracují formou komiksu, rozhlasové reportáže, krátkého filmu nebo animace. Půjdou rovněž na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek, v Českém rozhlase budou mít možnost naučit se, jak profesionálně sestříhat zvukovou nahrávku atp. Výsledky jejich několikaměsíční společné práce zhodnotí odborná porota a získaný materiál obohatí archiv Paměti národa. Štěpánka Marková a Magdalena RytinováPřečíst více…

Září bylo letos, po vynucené covidové pauze, opět ve znamení charitativních akcí, na nichž se studenti Gymčaku tradičně podílejí. Již v prvním zářijovém týdnu vyletěly do ulic Prahy světlušky ze 3.A a 5.S, jimž se podařilo prodejem sbírkových předmětů získat 12000,-Kč na podporu Nadačního fondu ČRo Světluška. O dva týdny později se v rámci Srdíčkových dnů do ulic Prahy vypravili studenti 4.S se sbírkou pro nadaci Život dětem. Celkový výtěžek sbírky ještě neznáme, ale už teď víme, že se jim letos podařilo prodat všechny sbírkové předměty! Přelom září a října patřil Kytičkovým dnům (Českému dnu proti rakovině) a sbírku na podporu onkologických pacientů tentokrát společněPřečíst více…

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí ve všech typech škol. Preventivní screeningové testování proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují děti, které splní jednu z následujících podmínek:

  • bezinfekčnost po očkování (1. září jste již 14 dnů po plně dokončeném očkování);
  • prodělané onemocnění covid-19 (jste ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);
  • nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Proto je nutné, aby si děti s sebou hned 1. září přinesli potvrzení o očkování, či prodělaném onemocnění nebo potvrzení o negativním testu. Pokud tak neučiní, budou muset podstoupit testování.

Dále platí povinnost nosit ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (žáci vyššího gymnázia) nebo roušku (žáci nižšího gymnázia).

Věříme, že i přes tyto drobné nepříjemnosti bude nový školní rok klidnější a pro nás všechny úspěšný.

Vedení školyPřečíst více…

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. 5. 2021 v odpoledních hodinách. Předběžné pořadí uchazečů podle výsledků obdržených z CERMATu najdete na níže uvedených odkazech: předběžné pořadí uchazečů o 4leté studium předběžné pořadí uchazečů o 6leté studiumPřečíst více…