Od středy 6.3. k nám bude ve stanovených termínech zajíždět bibliobus Oskar Městské knihovny v Praze.Přečíst více…

V příspěvku je k dispozici seznam projektů k zápisu. Zápis bude probíhat 4. a 5. 3. 2019, kritériem pro zápis do projektu je v případě vyššího zájmu prospěch v 1. pololetí. Podrobnější informace o projektech jsou vyvěšeny na nástěnce v 1. patře.Přečíst více…

Vážení uchazeči, přihlášky ke studiu se přijímají v kanceláři školy. Kancelář je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 15.30, ve středu do 16.30, v pátek do 15.00. V době prázdnin (1. 2. a od  18. – 22. 2.) je kancelář otevřena od 8.00 do 14.00. Přihlášku lze též zaslat poštou, případně prostřednictvím datové schránky zřízené pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.Přečíst více…

Maturanti 6.S a 4.A srdečně zvou všechny příznivce na maturitní ples Gymnázia Čakovice, který se bude konat ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 19 hodin v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech (náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2).Přečíst více…