Liga proti rakovině Praha je tu letos již 30 let. A právě díky vaší pomoci se může věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Kvůli současné krizové situaci je bohužel posunuta tradiční sbírka Český den proti rakovině až na 30. září 2020. V měsíci květnu se bude konat online veřejná sbírka Květinový květen. K výročí 30 let od založení LPR je pro vás na Facebooku Ligy ohlédnutí za uplynulými ročníky a čekají vás i další zajímavosti. Společně projdeme minulé dekády a o své vzpomínky se podělí i členové vedení LPR. Ligu proti rakovině můžete v rámci Květinového května podpořit zakoupením e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS KVETPřečíst více…

Vzhledem k úternímu prohlášení vlády je velmi pravděpodobné, že distanční výuka potrvá na středních školách až do 30. 6. 2020. Vzhledem k této nové situaci jsme se rozhodli přistoupit k dalšímu stupni distanční výuky, a tím je on-line vyučování. Výuka bude probíhat během dopoledních hodin, vždy od 9:00 do 11:00, případně do 12:00, pokud začne později. Vyučovat se budou hlavní předměty, semináře, konverzace a individuální konzultace budou poté probíhat v odpoledních hodinách po domluvě s vyučujícím. Nadále bude probíhat výuka i prostřednictvím google classroom, protože z každého předmětu budeme během týdne realizovat pouze jednu on-line hodinu. Tento nový model výuky bude od středy 22. 4.Přečíst více…

Na webu byly aktualizovány informace o přijímacím řízení po přijetí zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. V úterý zašleme informační email zákonným zástupcům uchazečů, pokud žádný email nedostanete, podívejte se prosím do spamu a případně kontaktujte kancelář školy (telefonicky v pondělí a ve středu 8.00 – 12.00 nebo na email jaromira.plzakova@gymcak.cz).Přečíst více…

Vážení / milí rodiče, jak jistě víte od svých dětí, přešli jsme v souvislosti s opatřeními vlády na distanční výuku. V praxi to znamená, že zadáváme práci studentům s využitím prostředí Google Classroom, setkáváme se s nimi přes Google Meet a hodnotíme spíše jejich přístup, pečlivost a aktivitu než konkrétní získané znalosti a dovednosti. První zkušenosti ukazují, že studenti si v elektronickém prostředí rychle zvykli a jsou pilní a aktivní! ☺ Na duben jsme měli naplánované třídní schůzky, které v prezenční podobě z pochopitelných důvodů pořádat nebudeme. Chceme vám nicméně nabídnout jejich on-line formu. Abyste mohli vyjádřit svůj případný zájem, připravili jsme krátký dotazník, kdePřečíst více…

Milí žáci, vážení rodiče, dnes jsme se i my učitelé učili, samozřejmě v mezích karanténních opatření, a od této chvíle přesouváme výuku do Google Clasroom. Pracujeme i na možnostech  online konzultací, případně online výuky v prostředí Google Meet. Podrobnější informace zašlou třídní učitelé žákům emailem. Vedení školyPřečíst více…

Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR přistoupila naše škola na zavedení tzv. distanční výuky. Jejím principem je vzdělávání bez přítomnosti žáků na škole s využitím sdílených Google dokumentů a Google Classroom. Celou tuto situaci vnímáme jako příležitost pro naše žáky vyzkoušet si převzetí zodpovědnosti za své vzdělávání, samozřejmě s podporou svých učitelů. V průběhu dnešního dne budou všem žákům zaslány e-maily s podrobnými informacemi. Vyzýváme žáky, aby si průběžně kontrolovali své školní e-maily a důsledně je používali při komunikaci se školou. Rodiče a zákonné zástupce žáků prosíme, aby nás prostřednictvím třídních učitelů informovali o případných problémech s tímto způsobem výuky. Vedení školy ♥Přečíst více…

Vážení přátelé, vzhledem k mimořádnému opatření vlády prozatím odkládáme páteční přijímačky nanečisto.  V tuto chvíli nemáme informace o tom, jak dlouho budou školy uzavřené, počítáme však s náhradním termínem, jakmile se situace vyjasní. O náhradním termínu, případně jiném řešení, vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!Přečíst více…

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od 11. 3. 2020 je škola do odvolání uzavřena, uzavřena je i školní jídelna ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky.Přečíst více…