V 2.kole byli přijati uchazeči s těmito čísly jednacími: 20184280, 20184276,20184264, 2018257,20184261,20184277. Všichni přijatí byli informováni telefonicky. Zápisové lístky očekáváme do pátku 18.5. 2018. Od pondělí 21.5. postoupíme místa těch, kteří zápisový lístek neodevzdají, dalším zájemcům.Přečíst více…

Vážení zákonní zástupci! Požadujete-li, aby Vám byl vydán zápisový lístek Vašeho dítěte, musíte přijít Vy sami. Zápisový lístek je důležitý dokument, který nemůžeme vydat nezletilému dítěti či sousedovi. Musíte jej před námi podepsat, pak teprve bude orazítkován. S sebou je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na jinou školu. Zápisový lístek bude vydán jen tomu zákonnému zástupci, který je uveden na přihlášce uchazeče.Přečíst více…

Milí uchazeči o studium na našem gymnáziu! Neoficiální výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia naleznete ZDE, neoficiální výsledky do čtyřletého studia naleznete ZDE. Gratulujeme všem úspěšným uchazečům a těšíme se na ně na našem gymnáziu.Přečíst více…

Vážení rodiče a milí uchazeči o studium na našem gymnáziu!   Právě zpracováváme výsledky zkoušek z CERMATu. Neoficiální výsledky (jen dle čísel) vyvěsíme určitě do 15 hodin. Upozorníme vás na vyvěšení na tomto místě. Prosím, netelefonujte nám. Po telefonu ani po e-mailu nemůžeme výsledky zkoušek sdělovat. Prosíme o trpělivost, pracujeme „na plné obrátky“ :-))).Přečíst více…

Soutěž o nejlepšího maturanta Gymnázia Čakovice   Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Čakovice se nám podařilo získat významného sponzora, který se rozhodl věnovat nejlepšímu maturantovi/nejlepší maturantce tohoto školního roku finanční částku   10 000 Kč.   Kritéria soutěže: Nejlepší maturitní vysvědčení v roce 2018 Nejlepší vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2017/2018 Nejlepší vysvědčení v 1. pololetí školního roku 2017/2018 Pomoc při akcích školy v předchozích letech – Schola Pragensis, Dny otevřených dveří, Běh pro…, sbírky Světluška, Měsíčkový den, Život dětem aj. dle doporučení třídní profesorky   *Vysvětlení kritérií: Kritéria mají sestupnou tendenci. Tzn., pokud se najde maturant/ka s 1 nejlepším vysvědčením, k dalším kritériím se už nepřihlíží. Pokud bude více maturantů sePřečíst více…