V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020,  důvodem je zahájení rekonstrukce topení. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6. 2020 stanovuji termín předání vysvědčení na 26. 6. v 8:30 pro všechny žáky školy. Předání se uskuteční v kmenových učebnách, žáci musí přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, případně zletilým žákem. Vysvědčení bude možné vyzvednout i v průběhu prázdnin v úředních hodinách (vždy ve středu 9:00 – 12:00) nebo 1. 9. 2020.Přečíst více…

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.Přečíst více…

Vážení studenti, vážení rodiče, v souvislosti s uvolněním opatření vlády a ministerstva zdravotnictví od 8. června 2020 jsme připravili plán konzultací pro studenty nižších ročníků našeho gymnázia. Vzhledem k tomu, že od 1. června pořádáme jak didaktické testy maturit, tak přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia a následně ústní maturity – to vše při splnění všech hygienických opatření – zvládneme pouze krátké konzultační a třídnické hodiny. Plánujeme je na středu až pátek 10.–12. června 2020 v dopoledních hodinách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny podle druhého cizího jazyka (NJ/ŠJ), časový rozpis vám jde e-mailem. Vedle konzultací si každý žák vyklidí svouPřečíst více…

Dnes byly uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, emailem odeslány pozvánky ke  zkouškám. V následujících dnech budou tyto pozvánky odeslány i poštou spolu s dalšími informacemi k průběhu zkoušek. Uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na druhé škole, bude zaslán dopis s evidenčním číslem přihlášky. Pod tímto číslem budou uchazeči uvedeni na seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů o studium.Přečíst více…

Liga proti rakovině Praha je tu letos již 30 let. A právě díky vaší pomoci se může věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Kvůli současné krizové situaci je bohužel posunuta tradiční sbírka Český den proti rakovině až na 30. září 2020. V měsíci květnu se bude konat online veřejná sbírka Květinový květen. K výročí 30 let od založení LPR je pro vás na Facebooku Ligy ohlédnutí za uplynulými ročníky a čekají vás i další zajímavosti. Společně projdeme minulé dekády a o své vzpomínky se podělí i členové vedení LPR. Ligu proti rakovině můžete v rámci Květinového května podpořit zakoupením e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS KVETPřečíst více…