Jsme gymnázium na okraji Prahy s rodinnou atmosférou. Nabízíme všeobecné vzdělání středoškolské úrovně, s případným rozšířením na humanitní předměty, zakončené maturitní zkouškou. Od školního roku 2007/2008 jsme fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2015 také fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Plán pro další školní rok

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu cca 270 studentů v 10 třídách.
Z cizích jazyků vyučujeme kromě angličtiny němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu, latinu a čínštinu. V případě zájmu studentů můžeme nabídnout i další nestandardní jazyky jako vietnamštinu, japonštinu apod.

Pro školní rok 2020/2021 otevřeme 1 třídu šestiletého studia a 1 třídu čtyřletého studia.

Kapacita jedné třídy je 30 žáků. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Dveře ke vzdělání otevřené.

Naším cílem je připravit studenty na vysokoškolské studium. Většina absolventů našeho gymnázia úspěšně složila přijímací zkoušky na VŠ. Umožňujeme studentům rozvoj nejen v oblasti vzdělání, ale i v oblasti zábavy. Pořádáme exkurze do zahraničí, lyžařské a cyklistické kurzy. Studenti již měli možnost navštívit několik míst v České republice, Anglii, Itálii, Francii, Polsku, Německu. Dále organizujeme různé soutěže, dobročinné sbírky a jiné zajímavé akce.

Více o akcích s naším gymnáziem naleznete v sekci dění na gymnáziu nebo ve fotogalerii. Máte-li na nás nějaké dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.