Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče a milí uchazeči o studium na našem gymnáziu!

Dnes 26.3.  odpoledne od 14.45 do 15.45 budeme v přízemí školy vydávat pozvánky k přijímacím zkouškám. Vyzvednout si je může nejen zákonný zástupce, ale i starší sourozenec, babička, dědeček…. Podmínkou je předložení platného občanského průkazu. Využijte toho, že doprovázíte své dítě na přípravný kurz.

Totéž se bude opakovat ve středu 28.3. před začátkem přijímaček nanečisto, tj. zase od 14.45 do 15.45.

Ve čtvrtek odesíláme nevyzvednuté pozvánky doporučenou poštou na adresu zákonného zástupce.

Nechcete-li stát frontu na poště, přijďte si pro pozvánku k nám!