Píští týden je opět povolen vstup posledních ročníků středních škol do školy jako příprava na maturity. Připravili jsme proto rozvrh prezenčních konzultací pro následující tři týdny:

Pondělí a úterý je vyhrazené pro konzultace 4.A, středa a čtvrtek pro 6.S. Studenti jsou rozděleni do skupin podle předmětů, z nichž maturují, skupiny by se neměly nijak potkávat ani prolínat. Pátek a ostatní dny podle možností vyučujících jsou pak k dispozici na on-line konzultace. Rozvrh může v dalších týdnech doznat drobné změny

Konzultace budou probíhat 3 týdny, v pondělí 25. května uzavřeme klasifikaci studentů maturitních ročníků za 2. pololetí a předběžně v pátek 29. května bychom jim předali vysvědčení.

Účast maturantů na konzultacích je dobrovolná, budeme pouze evidovat docházku, kdo se zúčastnil a kdo ne. Aby mohly konzultace bezpečně proběhnout, je potřeba dodržovat pravidla a zásady, které jsou zformulované níže. Zároveň je potřeba první den konzultací přinést vyplněné prohlášení.

Přejeme maturantům hodně sil v přípravě na maturitu!

———————-

Instrukce pro maturanty

S sebou z domova si vezměte:

 • studijní materiály, psací potřeby a dotazy k maturitní látce;
 • minimálně 2 vydezinfikované roušky a igelitový sáček na jejich uložení;
 • svačinu a dobrou náladu;
 • vyplněné a podepsané prohlášení.

Během cesty do školy, ze školy a před vstupem do školy jste povinni dodržovat obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrýt si ústa a nos ochrannými prostředky;
 • dodržet odstup od ostatních 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními;
 • nechat  bezkontaktně změřit teplotu, pokud bude potřeba;
 • do školy přicházet 5 minut před začátkem výuky, ne dříve, ne později.

V budově školy mimo učebny (tj. na chodbách, toaletách apod.)

 • se nepřezouvejte (v celé budově, ani ve třídách);
 • noste všichni roušky;
 • neshlukujte se, udržujte rozestupy 2 m;
 • myjte si pravidelně ruce a používejte dezinfekci na ruce;
 • zdržujte se pouze v přízemí a v 1. patře;
 • o volné hodině se nezdržujte v budově.

V učebnách

 • seďte jednotlivě v lavicích s odstupy 2 m;
 • si můžete v lavicích sundat roušku, použitou odložte do přineseného sáčku;
 • při skupinové práci či bližším kontaktu  roušku vždy používejte;
 • po každé hodině si umyjte a vydezinfikujte ruce;
 • často větrejte;
 • nechoďte navštěvovat spolužáky do vedlejších učeben.

Při sebemenším podezření na nemoc nebo na kontakt s infikovaným člověkem či v případě, že patříte do rizikové skupiny:

 • zůstaňte doma a nechoďte do školy;
 • informujte neprodleně třídního učitele.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení

Ochrana zdraví a provoz SŠ a KON pro období přípravy na maturitní či závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení