Vážení studenti, vážení rodiče,

v souvislosti s uvolněním opatření vlády a ministerstva zdravotnictví od 8. června 2020 jsme připravili plán konzultací pro studenty nižších ročníků našeho gymnázia. Vzhledem k tomu, že od 1. června pořádáme jak didaktické testy maturit, tak přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia a následně ústní maturity – to vše při splnění všech hygienických opatření – zvládneme pouze krátké konzultační a třídnické hodiny.

Plánujeme je na středu až pátek 10.–12. června 2020 v dopoledních hodinách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny podle druhého cizího jazyka (NJ/ŠJ), časový rozpis vám jde e-mailem. Vedle konzultací si každý žák vyklidí svou skříňku. Třídní učitelé zároveň vyberou omluvné listy a studijní průkazy – přineste je, prosím!

Konzultační a třídnické hodiny jsou dobrovolné, každý žák musí odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, případně zletilým žákem. Při vstupu do školy je potřeba dodržovat veškerá stávající hygienická a protiepidemická nařízení, tj. dezinfikovat si ruce u vstupu do budovy a do třídy, zachovávat odstupy 2 m, na chodbách a při bližším kontaktu nosit roušky atp.

Těšíme se na vás! ☻

S přátelským pozdravem

vaši pedagogové

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění