Přihlášky ke studiu

Upozorňujeme uchazeče o studium na našem gymnáziu, že přihlášky je nutné dodat

do čtvrtka  1. března 2018 do 15 hodin.

Po tomto čase už nemohou být přihlášky přijaty.