Přijímací zkoušky

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na našem gymnáziu!

Děkujeme Vám za účast v přijímacím řízení na našem gymnáziu.

Omlouváme se těm, kteří přišli na zkoušky v pátek 13.4. Zmatky byly způsobeny chybou CERMATu, který na pozvánky napsal jiná čísla učeben, než byla uvedena v rozesazení žáků. V tento den jsem všem studentům kvůli těmto zmatkům přidala 5 minut na vypracování testu z matematiky.(Asi by zkoušky neměly probíhat v pátek třináctého……)

Výsledky testů sdělí CERMAT škole v pátek 27.4. Odpoledne 27.4. budou vyvěšeny neoficiální výsledky, oficiální výsledky budou vyvěšeny poté, co skončí nahlížení do spisu.

Upozorňujeme, že nemůžeme sdělovat výsledky zkoušek telefonicky.Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí může být vydáno jen tomu zákonnému zástupci, který je uveden na přihlášce uchazeče, popř. osobě, která předloží ověřenou plnou moc od zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.