Přijímačky nanečisto 28.3. 2018

Prezence cca od 14.45 do 15.30

Zkoušky začínají v 15.30, končí v 18.15.

Výsledky budou vyvěšeny zde na webu cca od 20 hodin. Každý uchazeč bude uveden pod číslem, které dnes dostane přiděleno.

Testové sešity si uchazeči přinesou domů, opravené záznamové archy budou k vyzvednutí ve vrátnici školy ve čtvrtek 29.3. od 8 do 11 hodin a od úterý 3.4. od 8 do 15.30 hodin. Je nutné znát dnes přidělené číslo!!

 

Ve vestibulu školy vám dnes též vydáme oficiální pozvánky k přijímacím zkouškám – cca od 14.45 do 15.45.  Nevyzvednuté pozvánky odesíláme doporučenou poštou ve čtvrtek 29.3.