Projekt Na cestě udržitelnému rozvoji

Rádi bychom vám představili projekt <strong>Na cestě udržitelnému rozvoji</strong>, do kterého se tři třídy našeho gymnázia zapojily.

V rámci projektu jsme již besedovali s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem, učili jsme se pracovat s různými typy kamer; těšíme se, že navštívíme řadu institucí (např. archivy, CAMP), setkáme se se zajímavými osobnostmi a odborníky, vznikne výstava na předsednictví České republiky Radě EU na zámečku v Čakovicích.

Cílem tohoto projektu je mimo jiné zvýšení povědomí o fungování Evropské unie a životě v našich Čakovicích v minulosti i přítomnosti. Zaměřujeme se na tyto klíčové aktivity:
První aktivita je zaměřena na mediální tvorbu žáků školy. Skupina žáků školy provádí aktivní mediální tvorbu v rámci volitelného semináře vedeného videotrenérem a reportérem. Žáci získávají technické znalosti a zkušenosti s multimediální tvorbou i s její prezentací, vyzkouší si profesionální televizní techniku i práci v Mediálním domě. Tvorba je zaměřena na městskou část, ve které se naše gymnázium nachází. Druhá aktivita je zaměřena na diverzitu žáků a jejich potřeby ve výuce, realizují ji vyučující základů společenských věd a zeměpisu. Výuku obohacují o atraktivní, interaktivní a dialogické formy práce žáků.