Vážení uchazeči,

přihlášky ke studiu se přijímají v kanceláři školy. Kancelář je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 15.30, ve středu do 16.30, v pátek do 15.00.

V době prázdnin (1. 2. a od  18. – 22. 2.) je kancelář otevřena od 8.00 do 14.00.

Přihlášku lze též zaslat poštou, případně prostřednictvím datové schránky zřízené pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.