Vážení uchazeči,

přihlášky ke studiu se přijímají v kanceláři školy. Kancelář je otevřena od 7.15 do 15.30 hodin, v pátek do 15.00 hodin.

V době prázdnin (24. – 28. 2.) je kancelář otevřena od 8.00 do 14.00.

Přihlášku lze též zaslat poštou, případně prostřednictvím datové schránky zřízené pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.