Ředitelské volno 19. a 20. 4. 2022

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, oznamuji vyhlášení volných dnů pro žáky.

Volné dny jsou vyhlášeny na 19. a 20. 4. 2022.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy