Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Praze stanovuji povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

V Praze 31. srpna 2020.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy