V 2.kole byli přijati uchazeči s těmito čísly jednacími:

20184280, 20184276,20184264, 2018257,20184261,20184277.

Všichni přijatí byli informováni telefonicky.

Zápisové lístky očekáváme do pátku 18.5. 2018. Od pondělí 21.5. postoupíme místa těch, kteří zápisový lístek neodevzdají, dalším zájemcům.