Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Seznam uchazečů uvedených pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 pro školní rok 2024/2025.

Čtyřleté studium

Šestileté studium

Příspěvková organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, zastoupená ředitelkou školy zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 ve školním roce 2024/2025.

Zveřejněním seznamu se dle § 60j, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. považují rozhodnutí za oznámená.

Přijatým uchazečům blahopřejeme k přijetí na naši školu. V průběhu dalších dní vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek, nelze podávat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků a podává se řediteli školy, který rozhodnutí vydal.

V Praze dne 15. 5. 2024
Mgr. Iva Nosková
ředitelka školy