Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

podrobnosti v přiloženém pdf