Vyzvednutí zápisového lístku

Vážení zákonní zástupci!

Požadujete-li, aby Vám byl vydán zápisový lístek Vašeho dítěte, musíte přijít Vy sami. Zápisový lístek je důležitý dokument, který nemůžeme vydat nezletilému dítěti či sousedovi.

Musíte jej před námi podepsat, pak teprve bude orazítkován. S sebou je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na jinou školu.

Zápisový lístek bude vydán jen tomu zákonnému zástupci, který je uveden na přihlášce uchazeče.