Zahájení nového školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme 4. září 2023 tradičně 1. vyučovací hodinou, která začíná v 7:55 h. První den budou pouze třídnické hodiny, kde třídy s třídním učitelem vyřídí vše potřebné, pak následuje zářijový termín maturitních zkoušek.

Od 5. září již učíme klasicky podle rozvrhu, který najdete v informačním systému Bakaláři. První ročníky (1.A a 1.S) jsou od 6. do 8. září na seznamovacím kurzu.

Těšíme se na Vás!