Vážení rodiče, milí žáci,
rekonstrukce topení ve škole se zdárně chýlí ke konci, ze strany ministerstva zdravotnictví nejsou žádná opatření zamezující školní docházce, a tak se těšíme na 1. 9., až se v 7.55 uvidíme.
Rádi bychom vás všechny ujistili, že škola podnikla nezbytná hygienická opatření dle manuálu MŠMT. V každé třídě bude k dispozici dezinfekce a úklid bude prováděn se zvýšenými hygienickými standardy.
Pravidla k ochraně zdraví jsme doplnili do školního řádu, s nimi vás ve škole seznámíme. Školní řád bude k dispozici i na webových stránkách.
Nejdůležitějším pravidlem pro nadcházející období je ohleduplnost k ostatním, která zahrnuje zejména to, že v případě jakéhokoliv infekčního respiračního onemocnění zůstane žák doma. Respektujte prosím toto pravidlo, děkujeme.

Vedení školy