Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí ve všech typech škol. Preventivní screeningové testování proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují děti, které splní jednu z následujících podmínek:

  • bezinfekčnost po očkování (1. září jste již 14 dnů po plně dokončeném očkování);
  • prodělané onemocnění covid-19 (jste ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);
  • nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Proto je nutné, aby si děti s sebou hned 1. září přinesli potvrzení o očkování, či prodělaném onemocnění nebo potvrzení o negativním testu. Pokud tak neučiní, budou muset podstoupit testování.

Dále platí povinnost nosit ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (žáci vyššího gymnázia) nebo roušku (žáci nižšího gymnázia).

Věříme, že i přes tyto drobné nepříjemnosti bude nový školní rok klidnější a pro nás všechny úspěšný.

Vedení školy