Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám úspěšný školní rok 2018/2019.

Zahájení školního roku proběhne 3. 9. v kmenových učebnách v 7:55. Se svými třídními učiteli strávíte ve škole 1 nebo 2 vyučovací hodiny. Od úterý bude výuka dle rozvrhu, v průběhu prvních dní se přijdu s vámi seznámit osobně. Doufám, že prázdniny byly dostatečně dlouhé a že se alespoň trochu těšíte do školy.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy