V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020,  důvodem je zahájení rekonstrukce topení.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6. 2020 stanovuji termín předání vysvědčení na 26. 6. v 8:30 pro všechny žáky školy. Předání se uskuteční v kmenových učebnách, žáci musí přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, případně zletilým žákem. Vysvědčení bude možné vyzvednout i v průběhu prázdnin v úředních hodinách (vždy ve středu 9:00 – 12:00) nebo 1. 9. 2020.