Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na šestileté a čtyřleté studium

Na přípravě kurzů se pracuje…