Kdo pomáhá našim dětem

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, jsme malé gymnázium na okraji Prahy s rodinnou atmosférou. Ač se to může zdát jako klišé, na rodinné atmosféře si opravdu zakládáme, protože nám záleží na tom, aby se “naše” děti u nás cítily dobře. Tuto podporu jim poskytuje nejen celý pedagogický sbor, ale také tým tří specializovaných lidí. Jsou to:

 

Metodik prevence Mgr. Denisa Andělová

Náplní práce metodika prevence je zejména prevence proti sociálně patologickým jevům, mapování situace mezi žáky. Velmi důležitou složkou práce Mp je také zajišťování besed a programů primární prevence. V každém roce svého studia se žáci setkávají s odborníky, kteří jim pomáhají s problémy dospívání, pomáhají se životem v kolektivu a  dalšími jinými problémy.

V letošním školním roce jsme zajistili spolupráci s nestátní neziskovou organizací Nevypusť duši (https://nevypustdusi.cz/) , jejímž cílem je šířit praktické a ověřené informace a která usiluje o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti.

 

Výchovný poradce RNDr. Matúš Ivan, Ph.D.

Součástí jeho práce je starat se o žáky se specifickými poruchami učení, spolupracovat nejen v tomto směru s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále pak pomáhat žákům s kázeňskými či školními problémy. Nedílnou součástí práce VP je také kariérní poradenství, pomoc při výběru zaměstnání či dalšího studia.

 

Školní psycholožka MSc. Kristýna Šeniglová

Důležitou součástí našeho týmu se před časem stala také školní psycholožka. Ve škole je dětem k dispozici vždy v pondělí a ve středu celý den. Mohou se objednávat na konzultaci a probrat s ní tak spoustu nejen školních, ale i svých osobních problémů.