Ukažme, co umíme, co nás baví a zajímá

Na začátku každého nového školního roku je určitě přinejmenším zajímavé, možná i motivující, připomenout si úspěchy našich studentů dosažené v různých soutěžích a olympiádách, kterých jsme se zúčastnili v uplynulých letech.

Ve školním roce 2021/2022 mezi největší úspěchy patřil postup našich žáků do krajských kol Biologické olympiády, Matematické olympiády, Dějepisné olympiády či Botanické soutěže. Nejlepšího umístění se podařilo dosáhnout v krajském kole Astronomické olympiády (4., 13. a 15. místo) a v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce (10. a 19. místo).

V minulém školním roce – 2022/2023 – naši žáci opět soutěžili a postupovali přes okresní kola do krajských soutěží v Biologické olympiádě, Matematické olympiádě, Olympiádě z českého jazyka a v Olympiádě ze španělského jazyka. V Dějepisné olympiádě náš reprezentant obsadil v krajském kole 7. místo.

Děkujeme všem našim soutěžícím a soutěživým studentům a věříme, že se stanou příkladem pro další studenty a i v dalších letech budou buď oni, nebo jejich nástupci své gymnázium úspěšně reprezentovat.