Ukažme, co umíme, co nás baví a zajímá

Pojďme si připomenout úspěchy našich studentů dosažené v různých soutěžích a olympiádách, kterých jsme se zúčastnili letos i v uplynulých letech.

V letošním školním roce 2023/2024 jsme zaznamenali na poli znalostních soutěží několik cenných vítězství.

Lucie Jonášová, žákyně třídy 4.A, se vedle přípravy na maturitní zkoušku věnovala také Olympiádě z českého jazyka. Po vítězství v obvodním kole postoupila do kola krajského. Zde opět vyhrála ten nejcennější kov – obsadila první příčku, a stala se tak nejúspěšnější řešitelkou v kraji.

Další velký úspěch si připsal Tomáš Horník z 1.A. Stal vítězem nejen školního a okresního kola Dějepisné olympiády, ale umístil se také na krásném 3. místě v krajském kole, a tím si tak zajistil postup do ústředního (celostátního) kola této soutěže, kde mu budeme všichni společně držet palce!

Ve školním roce – 2022/2023 – naši žáci opět soutěžili a postupovali přes okresní kola do krajských soutěží v Biologické olympiádě, Matematické olympiádě, Olympiádě z českého jazyka a v Olympiádě ze španělského jazyka. V Dějepisné olympiádě náš reprezentant obsadil v krajském kole 7. místo.

Ve školním roce 2021/2022 mezi největší úspěchy patřil postup našich žáků do krajských kol Biologické olympiády, Matematické olympiády, Dějepisné olympiády či Botanické soutěže. Nejlepšího umístění se podařilo dosáhnout v krajském kole Astronomické olympiády (4., 13. a 15. místo) a v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce (10. a 19. místo).

Děkujeme všem našim soutěžícím a soutěživým studentům a věříme, že se stanou příkladem pro další studenty a i v dalších letech budou buď oni, nebo jejich nástupci své gymnázium úspěšně reprezentovat.