Pravidelně pořádáme přijímačky nanečisto. Budete mít možnost vyzkoušet si atmosféru skutečných přijímaček, procvičit si jejich obsah a pak už budete vědět, na co se máte připravit. Přijďte, rádi vás uvidíme.

Termíny přijímaček nanečisto:

  • sobota 15. 2. 2020 od 9:00 hodin
  • pátek 13. 3. 2020 od 15:00 hodin

Přihláška na přijímačky nanečisto se podává elektronicky prostřednictvím formuláře. Po jejím vyplnění obdržíte na zadaný kontaktní e-mail potvrzení přihlášky spolu s variabilním symbolem pro úhradu kurzovného. Přihlášky přijímáme do pondělí 10. února 2020.

Cena za jeden termín přijímaček nanečisto z matematiky a českého jazyka je 500 Kč. Kurzovné se hradí převodem na účet školy č. 2003400009/6000, jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu, do poznámky uveďte jméno účastníka kurzu.

Vaše testy opravíme a stanovíme pořadí, výsledky uvidíte pod svým číslem na webu školy. Opravené přijímačky nanečisto si pak můžete v týdnu vyzvednout a podívat se, jak a v čem jste uspěli a kde jste udělali případné chyby.

V sobotu začínáme psát podle toho, jak se naplní konkrétní třída. Pokud Vám tedy úplně nevychází doprava, nebojte, nic nezmeškáte.


V sobotu 15. února proběhlo první kolo přijímaček nanečisto. Níže najdete výsledky zájemců o šestileté i čtyřleté studium seřazené jak podle kódů, které dostali uchazeči přiděleny, tak podle výsledků.
Vzorově vyplněné záznamové archy najdete v odkazech níže. Pokud si chcete vyzvednout opravené záznamové archy v papírové podobě, můžete tak učinit od úterý 18. února do pátku 21. února ve vrátnici gymnázia od 7:30 do 15:30. Je potřeba předložit kód uchazeče, který uchazeč obdržel při prezenci v sobotu.

Čtyřleté studium – výsledky podle kódů

Kód M ČJ Celkem Kód M ČJ Celkem
9A02 8 23 31 9C06 8 15 23
9A03 11 30 41 9C07 26 36 62
9A04 10 26 36 9C09 4 35 39
9A05 25 32 57 9C10 23 38 61
9A06 14 24 38 9C11 22 33 55
9A07 29 27 56 9D01 23 26 49
9A08 19 23 42 9D02 11 21 32
9A09 18 23 41 9D03 6 14 20
9A10 17 31 48 9D04 23 23 46
9A11 17 43 60 9D05 3 28 31
9B01 18 24 42 9D06 13 28 41
9B02 33 26 59 9D07 14 28 42
9B03 15 27 42 9D08 11 24 35
9B04 20 36 56 9D09 18 27 45
9B05 12 13 25 9D10 7 27 34
9B06 17 30 47 9D11 10 34 44
9B07 28 32 60 9E02 29 26 55
9B08 28 37 65 9E03 4 23 27
9B09 12 19 31 9E04 26 33 59
9B11 20 17 37 9E05 8 21 29
9C01 19 17 36 9E06 15 32 47
9C02 27 29 56 9E07 26 29 55
9C03 12 22 34 9E08 24 30 54
9C04 25 29 54 9E09 14 23 37
9C05 19 40 59 9E10 22 43 65
9E11 26 45 71

Čtyřleté studium – pořadí podle dosažených bodů

Pořadí Kód M ČJ Celkem Pořadí Kód M ČJ Celkem
1 9E11 26 45 71 31 9A03 11 30 41
2 9B08 28 37 65 32 9A09 18 23 41
3 9E10 22 43 65 33 9D06 13 28 41
4 9C07 26 36 62 34 9C09 4 35 39
5 9C10 23 38 61 35 9A06 14 24 38
6 9A11 17 43 60 36 9B11 20 17 37
7 9B07 28 32 60 37 9E09 14 23 37
8 9B02 33 26 59 38 9A04 10 26 36
9 9C05 19 40 59 39 9C01 19 17 36
10 9E04 26 33 59 40 9D08 11 24 35
11 9A05 25 32 57 41 9C03 12 22 34
12 9A07 29 27 56 42 9D10 7 27 34
13 9B04 20 36 56 43 9D02 11 21 32
14 9C02 27 29 56 44 9A02 8 23 31
15 9C11 22 33 55 45 9B09 12 19 31
16 9E02 29 26 55 46 9D05 3 28 31
17 9E07 26 29 55 47 9E05 8 21 29
18 9C04 25 29 54 48 9E03 4 23 27
19 9E08 24 30 54 49 9B05 12 13 25
20 9D01 23 26 49 50 9C06 8 15 23
21 9A10 17 31 48 51 9D03 6 14 20
22 9B06 17 30 47
23 9E06 15 32 47
24 9D04 23 23 46
25 9D09 18 27 45
26 9D11 10 34 44
27 9A08 19 23 42
28 9B01 18 24 42
29 9B03 15 27 42
30 9D07 14 28 42

Červeně označení uchazeči by nebyli přijati kvůli nepslnění minimální bodové hranice z matematiky nebo českého jazyka, která je 15 bodů. Místo nich by byli přijati zeleně označení uchazeči.

Šestileté studium – výsledky podle kódů

Kód M ČJ Celkem Kód M ČJ Celkem
7A01 27 38 65 7C03 19 26 45
7A02 20 34 54 7C04 27 34 61
7A03 18 32 50 7C05 18 21 39
7A04 16 20 36 7C06 11 21 32
7A05 18 24 42 7C07 27 31 58
7A06 12 28 40 7C08 14 31 45
7A07 30 32 62 7C09 5 37 42
7A08 26 26 52 7C10 28 35 63
7A09 32 29 61 7C11 30 36 66
7A10 15 35 50 7C12 19 24 43
7A11 9 24 33 7C13 20 32 52
7A12 30 36 66 7C14 16 16 32
7A13 5 22 27 7D01 11 31 42
7A14 13 31 44 7D02 25 37 62
7B01 16 17 33 7D03 8 24 32
7B02 13 16 29 7D04 24 31 55
7B03 14 16 30 7D05 13 23 36
7B04 28 36 64 7D06 17 18 35
7B05 23 36 59 7D07 26 32 58
7B06 21 21 42 7D08 27 38 65
7B07 16 25 41 7D09 10 11 21
7B08 9 24 33 7D10 26 20 46
7B09 17 37 54 7D11 26 36 62
7B10 30 36 66 7D12 13 17 30
7B11 15 28 43 7D13 17 30 47
7B12 6 17 23 7E01 18 28 46
7B13 24 37 61 7E02 19 24 43
7B14 21 26 47 7E03 29 27 56
7C01 27 34 61 7E04 18 30 48
7C02 27 38 65 7E05 23 34 57
7E06 10 14 24

Šestileté studium – pořadí podle dosažených bodů

Pořadí Kód M ČJ Celkem Pořadí Kód M ČJ Celkem
1 7A12 30 36 66 31 7D10 26 20 46
2 7B10 30 36 66 32 7E01 18 28 46
3 7C11 30 36 66 33 7C03 19 26 45
4 7A01 27 38 65 34 7C08 14 31 45
5 7C02 27 38 65 35 7A14 13 31 44
6 7D08 27 38 65 36 7B11 15 28 43
7 7B04 28 36 64 37 7C12 19 24 43
8 7C10 28 35 63 38 7E02 19 24 43
9 7A07 30 32 62 39 7A05 18 24 42
10 7D02 25 37 62 40 7B06 21 21 42
11 7D11 26 36 62 41 7C09 5 37 42
12 7A09 32 29 61 42 7D01 11 31 42
13 7B13 24 37 61 43 7B07 16 25 41
14 7C01 27 34 61 44 7A06 12 28 40
15 7C04 27 34 61 45 7C05 18 21 39
16 7B05 23 36 59 46 7A04 16 20 36
17 7C07 27 31 58 47 7D05 13 23 36
18 7D07 26 32 58 48 7D06 17 18 35
19 7E05 23 34 57 49 7A11 9 24 33
20 7E03 29 27 56 50 7B01 16 17 33
21 7D04 24 31 55 51 7B08 9 24 33
22 7A02 20 34 54 52 7C06 11 21 32
23 7B09 17 37 54 53 7C14 16 16 32
24 7A08 26 26 52 54 7D03 8 24 32
25 7C13 20 32 52 55 7B03 14 16 30
26 7A03 18 32 50 56 7D12 13 17 30
27 7A10 15 35 50 57 7B02 13 16 29
28 7E04 18 30 48 58 7A13 5 22 27
29 7B14 21 26 47 59 7E06 10 14 24
30 7D13 17 30 47 60 7B12 6 17 23
61 7D09 10 11 21

Vzorový záznamový arch - PNN ČJL7
Vzorový záznamový arch - PNN ČJL9
Vzorový záznamový arch - PNN MAT7
Vzorový záznamový arch - PNN MAT9