Model maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2019/2020

Podle stávající legislativy se skládá maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
– stanovuje ředitelka školy
max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitelka školy

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/ty dílčí zkoušky, u které/u kterých neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

 

Důležitá data

 • 1. 12. 2019 – nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2019/2020.
 • 1. 12. 2019 – žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat ředitelce školy i posudek PUP ne starší 3 měsíců.
 • 15. 12. 2019 – potvrzení výpisu z registrované vyhlášky: u třídní učitelky nebo u ředitelky školy.
 • 22. 12. 2019 – zaslání výpisu z přihlášky na e-mail žáka.
 • 31. 3. 2020 – nejzazší datum, dokdy může žák předat ředitelce školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl k ústní zkoušce z ČJL.
 • dle JZS – písemná maturitní práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka ve společné části MZ, termíny budou zveřejněny na www.novamaturita.cz
 • 30. 4. 2020 – ukončení studia 6. S a 4. A, vydávání vysvědčení. 29. 5. 2020
 • 12. – 28. 4. 2020 – písemná zkouška z cizího jazyka (profilová část maturitní zkoušky). 10. 6. 2020
 • 18. – 22. 5. 2020 – ústní maturitní zkoušky 4. A. – 15. – 19. 6. 2020
 • 18. – 22. 5. 2020 – ústní maturitní zkoušky 6. S. – 22. – 26. 6. 2020
 • 18. 5. 2020 – termín uvolnění výsledků didaktických testů pro žáky. Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitelka školy, forma předání: e-mailem ihned po uvolnění výsledků, písemně při zahájení ústních MZ – 7 dnů po dni konání didaktického testu
 • Výsledky písemných prací SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do začátku konání ústních zkoušek SČ MZ – zasílá CERMAT. Zrušeno.
 • 28. 5. 2020 – CERMAT – uvolnění maturitních vysvědčení škole – do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu
 • 25. 6. 2020 – termín podání přihlášky k podzimnímu termínu
 • 30. 6. 2020 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl k podzimnímu termínu
 • 1. 9. 2020 – podzimní termín ústních zkoušek společné části a podzimní termín profilových zkoušek

Žák je povinen se přihlásit k jarnímu termínu MZ v posledním ročníku studia, a to i v případě,
že předpokládá, že z jakýchkoliv důvodů poslední rok studia neukončí.

 

Aa: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) povinná

předmět společná část MZ
termín společná část MZ termín
1. český jazyk a literatura písemná práce a didaktický test dle JZS ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
2.a cizí jazyk
Aj, NJ, ŠJ, RJ
písemná práce a didaktický test dle JZS ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
2.b matematika didaktický test dle JZS není není

Ab: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) nepovinná – student si může vybrat až 2 předměty – jiné než u povinné zkoušky!

Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština, španělština – stejná forma jako u povinných zkoušek jazyků


Ba: Profilová část (PFMZ) povinná

Student si vybírá 2 předměty z nabídky.

předmět forma termín zkoušky
základy společenských věd ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
dějepis ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
zeměpis ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
biologie ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
chemie ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
fyzika ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná zkouška

18. – 22. 5. 2020

12. – 28. 4. 2020

matematika** ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
informatika ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020

* jiný jazyk než v SČMZ; písemná zkouška obsahuje slohovou práci o délce 200-250 slov, čas na vypracování je 90 minut
** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ

Bb: Profilová část (PFMZ) nepovinná

Nepovinný předmět se nesmí shodovat s předmětem profilové části MZ.

předmět forma termín obhajoby či zkoušky
základy společenských věd ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
dějepis ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
zeměpis ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
biologie ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
chemie ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
fyzika ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná zkouška

18. – 22. 5. 2020

12. – 28. 4. 2020

informatika ústní zkouška 18. – 22. 5. 2020

* jiný jazyk než v SČMZ a PFMZ povinné; písemná zkouška obsahuje slohovou práci o délce 200-250 slov, čas na vypracování je 90 minut

 

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020 ke stažení zde.

Přehled povolených pomůcek MZ 2020 ke stažení.


Mgr. Iva Nosková

ředitelka školy

V Praze – Čakovicích, 17. září 2019