den otevřených dveří

Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022

  • středa 1. prosince 2021 od 17 hodin
  • středa 5. ledna 2022 od 17 hodin

Pokud to bude možné, plánujeme uskutečnit den otevřených dveří prezenčně.

V loňském školním roce jsme vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnili den otevřených dveří distanční formou:

  • můžete se podívat na záznam přenosu živého vysílání, ve kterém jsme představili školu a studium
  • ukázky chemických, fyzikálních a informatických pokusů na našem YouTube kanálu
  • ohlasy absolventů gymnázia taktéž na našem YouTube kanálu
  • videokonference k informatice, matematice a přírodním vědám, k jazykům i k humanitním vědám
  • odpovědi na vaše dotazy