Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – předběžné informace

Ve školním roce 2024/2025 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

 • Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium
 • Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Termíny přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium:

 • 1. termín – pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín – pondělí 15. dubna 2024

šestileté studium:

 • 1. termín – úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín – středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín – pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín – úterý 30. dubna 2024

Kritéria přijímacího řízení na Gymnáziu Čakovice

 • Do 1. ročníku čtyřletého studia bude přijato 30 žáků, do 1. ročníku šestiletého studia bude přijato 30 žáků.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Podrobnosti viz https://www.cermat.cz/
 • Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Ředitelka školy stanoví pořadí žáků dle získaných bodů, uchazeč může získat nejvýše 120 bodů dle následujících pravidel:
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • Prospěch ze ZŠ – max. 15 bodů
 • Umístění v okresních kolech předmětových olympiád a soutěží v cizích jazycích vyhlášených MŠMT – max. 5 bodů

Hodnocení ZŠ

 • Hodnocen bude průměr známek z 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, průměr známek z 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.
 • Uchazeč, který předkládá vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020, za které nemůže být hodnocen, bude hodnocen duplicitním započítáním 1. pololetí 2019/2020.
Průměr známek Body za pololetí
1,0 5
1,01 – 1,5 3
1,51 a horší 0
 • Snížená známka z chování v libovolném pololetí – nebudou přiděleny žádné body za hodnocení ZŠ

Hodnocení umístění v předmětových olympiádách a soutěžích v cizích jazycích vyhlášených MŠMT.

 • Body budou přiděleny za 1. až 5. místo v okresním kole olympiády z M, Čj, Z, D, Ch, F, Bi a za 1. až 5. místo v okresním kole soutěže v Aj, Nj, Šj, Fj a Rj. Akceptujeme pouze výše uvedené soutěže typu A, které MŠMT vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel.
1. místo 5 bodů
2. místo 4 body
3. místo 3 body
4. místo 2 body
5. místo 1 bod
 • Lze získat maximálně 5 bodů.
 • Nejzazší termín konání soutěže je 30. 3. 2024.
 • Podklady pro udělení bodů doložte nejpozději do 20. 4. 2024.

Pozn.:

Ředitelka školy uveřejnění do 31. ledna 2024 závazná kritéria přijímacího řízení.

 

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

V Praze dne 11. 10. 2023