Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy bude vyhlašovat v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění,  první kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2020/2021 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia s rozšířenou výukou informatiky a jazyků pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s rozšířenou výukou jazyků pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Podrobnější informace zde budou zveřejněny v průběhu listopadu.