Dne 13. 9. 2023 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi školou a Rotary Club Prague International, z.s.

RCPI umožní gymnáziu nominovat své studenty do celorepublikového výběrového řízení. Studentům, kteří uspějí ve výběrovém řízení a splní veškeré podmínky dobročinného mezinárodního výměnného programu Rotary Youth Exchange bude zajištěna škola, ubytování v hostitelských rodinách i strava v hostitelské zemi v rámci reciprocity mezi ní a jejími partnery v zahraničí.

Kontaktní údaje pro více informací:
Email: patrik.prochazka@rye2240.org
Telefon: 777 760 017
https://rye2240.org/
https://fb.watch/lt8qrEBuv7/