Škola by měla žákům předávat nejen znalosti a dovednosti, ale podporovat i rozvoj jejich sociálního cítění a vést je k tomu, aby se aktivně zapojovali do fungování společnosti.

Naše gymnázium se proto zapojuje do různých pravidelných charitativních akcí: naši studenti se třikrát ročně podílejí na Srdíčkových dnech (Život dětem), zapojují se do Kytičkových dnů (Liga proti rakovině) nebo do sbírky pro Světlušku.

Kromě toho pořádáme různé jednorázové sbírky v reakci na aktuální situaci: uspořádali jsme sbírku pro Šatník Praha, pro rodiny na Ukrajině nebo sbírku hraček a teplého oblečení pro děti ze sociálně slabých rodin.

Rodinným stříbrem Gymčaku je každoroční dubnový Běh pro Paraple, který se koná v čakovickém zámeckém parku, a podílí se na něm celá škola, zástupci městské části i veřejnost.

Od ledna 2022 jsme zapojeni do projektu Akademie Young Caritas, který je zaměřen na vzdělávání v oblasti podpory a rozvoje znalostí z oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje. V rámci tohoto celopražského projektu (s podporou MHMP) bude probíhat náš vlastní školní projekt, který spolu s pedagogy Gymčaku povedou zkušení projektoví manažeři z Charity ČR.