Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Gymnázium Čakovice je školou zapojenou do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Studenti si určují čtyři výzvy v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních od bronzové až po zlatou. Po úspěšném splnění vytyčených cílů studenti získají celosvětově uznávaný certifikát. Toto ocenění je předáváno jedním z DofE patronů na slavnostní ceremonii.

https://www.dofe.cz/