Gymnázium Čakovice je školou zapojenou do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Studenti si určují čtyři výzvy v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních od bronzové až po zlatou. Po úspěšném splnění vytyčených cílů studenti získají celosvětově uznávaný certifikát. Toto ocenění je předáváno jedním z DofE patronů na slavnostní ceremonii.

https://www.dofe.cz/

Co dalšího Vám může účast v programu DofE přinést?

  • Absolvování programu Vám může pomoci u přijímacího řízení na VŠ v ČR a především v zahraničí
  • Máte možnost podílet se na mezinárodních projektech programu
  • Účast v programu DofE je kladně hodnocena i u pohovorů do zaměstnání
  • Rozvoj nových dovedností, které můžete v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce
  • Rozvoj schopnosti efektivně plánovat a rozhodovat se, být zodpovědný a spolehlivý
  • Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé

Čemu se naši studenti v DofE věnují?