Rada hl. m. Prahy usnesením č. 508 ze dne 2. 4. 2024 schválila vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace:

  • Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19

Podání přihlášek do konkursů je možné do 26. 4. 2024, a to do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha (Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).

 

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 383 ze dne 11. 3. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

  • Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
  • Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
  • Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
  • Hotelová škola a Gymnázium Radlická
  • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
  • Dům dětí a mládeže Praha 2

Podání přihlášek do konkursů je možné do 9. 4. 2024, a to do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha (Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).

Více informací zde: https://www.prahaskolska.eu/mmhp2-pro-verejnost/?mhmp-category=konkursy