Rada HMP svým usnesením č. 2675 ze dne 27. 11. 2023 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

 • Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 – Michle, Ohradní 55
 • Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
 • Gymnázium Christiana Dopplera, se sídlem Zborovská 621/45, Praha 5
 • Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
 • Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem U Vinohradského hř. 2471/3, Praha 3
 • Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
 • Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
 • Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, se sídlem Kuncova 1580/1, Praha 5
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, se sídlem Vokovická 32/3, Praha 6
 • Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295
 • Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129
 • Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
 • Dům dětí a mládeže Modřany, se sídlem Herrmannova 2016/24, Praha 4

Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 16. 1. 2024.

 

Rada HMP svým usnesením č. 2676 ze dne 27. 11. 2023 schválila vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace:

 • Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45

Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu MHMP je možné do 10. 1. 2024.

 

Více informací zde: https://www.prahaskolska.eu/mmhp2-pro-verejnost/?mhmp-category=konkursy