Načítám... Načítám...

Přehled událostí:

 • 4. 9. 2023 – Maturity podzimní termín – profilová část
 • 4. 9. 2023 – Maturity podzimní termín – profilová část
 • 4. 9. 2023 – Maturity podzimní termín – společná část
 • 6. 9. 2023 – Seznamovací dny 1. S a 1. A
 • 11. 9. 2023 – Sportovní kurz 5. S a 3. A
 • 13. 9. 2023 – Třídní schůzky
 • 13. 9. 2023 – Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
 • 16. 9. 2023 – Výjezd do Anglie
 • 24. 10. 2023 – Projektové dny
 • 26. 10. 2023 – Podzimní prázdniny
 • 8. 11. 2023 – Pedagogická rada
 • 8. 11. 2023 – Třídní schůzky
 • 29. 11. 2023 – Den otevřených dveří
 • 23. 12. 2023 – Vánoční prázdniny
 • 10. 1. 2024 – Den otevřených dveří
 • 26. 1. 2024 – Ukončení klasifikace 1. pololetí (10.00 h)
 • 29. 1. 2024 – Pedagogická rada
 • 2. 2. 2024 – Pololetní prázdniny
 • 4. 2. 2024 – LVK 3. S a 1. A
 • 7. 2. 2024 – Přijímací zkoušky nanečisto
 • 12. 2. 2024 – Jarní prázdniny
 • 23. 2. 2024 – Přijímací zkoušky nanečisto
 • 24. 2. 2024 – Maturitní ples
 • 11. 3. 2024 – LVK 2. S
 • 18. 3. 2024 – Jazykový pobyt v Německu – Augsburgu
 • 25. 3. 2024 – Projektové dny
 • 25. 3. 2024 – Dny k přípravě na maturitu
 • 28. 3. 2024 – Velikonoční prázdniny
 • 10. 4. 2024 – Pedagogická rada
 • 10. 4. 2024 – Třídní schůzky
 • 29. 4. 2024 – Pedagogická rada
 • 30. 4. 2024 – Běh pro Centrum paraple
 • 30. 4. 2024 – Ukončení školního roku – maturanti
 • 2. 5. 2024 – Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy
 • 27. 5. 2024 – Profilová část maturitní zkoušky – ústní zkoušky
 • 3. 6. 2024 – Geomorf. exkurze 4. S a 2. A
 • 24. 6. 2024 – Pedagogická rada
 • 26. 6. 2024 – Školní výlety
 • 28. 6. 2024 – Ukončení školního roku
 • 29. 6. 2024 – Hlavní prázdniny