Načítám... Načítám...

Přehled událostí:

 • Maturity – podzimní termín – 2. 9. 2019
 • Seznamovací pobyt 1.S a 1.A – 4. 9. 2019
 • Zájezd do Skotska – 6. 9. 2019
 • Třídní schůzky – 18. 9. 2019
 • Podzimní prázdniny – 29. 10. 2019
 • Projektové dny – 31. 10. 2019
 • Projektové dny – 1. 11. 2019
 • Třídní schůzky – 13. 11. 2019
 • Pedagogická rada – 13. 11. 2019
 • Dny otevřených dveří – 4. 12. 2019
 • Vánoční prázdniny – 31. 12. 2019
 • Dny otevřených dveří – 15. 1. 2020
 • LVK 3.S a 1.A – 19. 1. 2020
 • Pedagogická rada – 29. 1. 2020
 • Maturitní ples – 30. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny – 31. 1. 2020
 • Přijímací zkoušky nanečisto – 15. 2. 2020
 • Jarní prázdniny – 24. 2. 2020
 • Přijímací zkoušky nanečisto – 13. 3. 2020 – prezenční zrušeny, nabídnut náhradní způsob
 • LVK 1.S – 22. 3. 2020  – zrušeno
 • Pedagogická rada – 8. 4. 2020 – zrušeno
 • Třídní schůzky – 8. 4. 2020 – prezenční zrušeny, nabídnut náhradní způsob
 • Společná část maturitní zkoušky – písemné práce– 8. 4. 2020 – zrušeno
 • Velikonoční prázdniny – 9. 4. 2020
 • Přijímací zkoušky – 4leté – 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 – 8. 6. 2020
 • Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška – 14. 4. 2020 – 10. 6. 2020
 • Přijímací zkoušky – 6leté – 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020 – 9. 6. 2020
 • Dny k přípravě na maturitu– 16. 4.; 17. 4.; 27. 4. a 28. 4. – bude upřesněno
 • Pedagogická rada (maturanti) – 24. 4. 2020 – 26. 5. 2020
 • Běh pro Centrum paraple – 27. 4. 2020 –  zrušeno
 • Projektové dny – 28. 4. 2020  – změna termínu i formy, od 4. 5. do 7. 5.
 • Ukončení šk. roku pro maturanty – 29. 4. 2020 – 29. 5. 2020
 • Společná část maturitní zkoušky – písemné práce – 30. 4. 2020 – zrušeno
 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy – 4. 5. 2020  – 1. a 2. 6. 2020
 • Geomorfologická exkurze 4.S a 2.A – 11. 5. 2020 – zrušeno
 • Uzavření známek (maturanti) – 25. 5. 2020
 • Ústní maturitní zkoušky 4. A – 18. 5. 2020 – 15. – 19. 6. 2020
 • Ústní maturitní zkoušky 6. S – 18. 5. 2020 – 22. – 26. 6. 2020
 • Termín uvolnění výsledků didaktických testů pro žáky. Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitelka školy, forma předání: e-mailem ihned po uvolnění výsledků, písemně při zahájení ústních MZ. – 18. 5. 2020 – 7 dnů po dni konání didaktického testu
 • CERMAT – uvolnění maturitních vysvědčení škole – 28. 5. 2020 – do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu
 • Sportovní kurz 5.S a 3.A – 21. 6. 2020  –  zrušeno
 • Přijímací zkoušky – náhradní termín – 23. 6. 2020
 • Pedagogická rada a ukončení klasifikace  23. 6. 2020  – 18. 6. 2020 uzavření známek a 19. 6. 2020 klasifikační porada
 • Vydávání vysvědčení – 26. 6. 2020
 • Ředitelské volno – 29. a 30.6.2020
 • Školní výlety 24. 6. 2020  – zrušeno
 • Hlavní prázdniny – 1. 7. 2020